Bir analiz ve tahmini yazıya dökmenin çok büyük bir cesaret olduğunu biliyorum ve ben bu cesareti göstererek Sayın Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığına aday olmayacağını yazılı bir şekle dönüştürerek sizlere sunuyorum.
Devamı »
Yazar: Mustafa Özdemir |  Yorum: 2 |  Okunma: 5956 |  Puan: 9 |  12 Mart 2007

Büyük Ortadoğu Projesine gidilen süreçte, Türkiye engelini aşmak için Refahyol Hükumeti'nin yıkılması, Apo'nun Türkiye'ye teslimini geçen yazılarımda izah etmiştim. Türkiye engelinin aşılması konusunda Türkiye'de yapılan en eski operasyon Fethullah Gülen üzerinden yürütülen operasyondur. Bu operasyonunun hem İslam Dünyası hem de Türkiye üzerinde etkileri beklenmektedir.
Devamı »
Yazar: Mustafa Özdemir |  Yorum: 0 |  Okunma: 2073 |  Puan: 6,3 |  06 Mart 2007

Baştan söylediğimiz gibi; çağımızda Kur'ân'ın yorumu artık bir ustanın veya bir kalfanın tek başına çalışması ile yaptığı bina şeklinde değil; inananların planlı bir şekilde işbölümü yaparak birlikte çalışmaları ile gerçekleştir ve böyle bir çalışma yeni medeniyeti oluşturacaktır.
Devamı »
Yazar: Süleyman Karagülle |  Yorum: 0 |  Okunma: 2070 |  Puan: Puan verilmedi |  06 Mart 2007

PKK ile mücadele sayesinde Irak'ın kuzey kısmına yerleşen Türk Ordusu, Kuzey Irak'ın her karışının krokisini kapalı gözlerle çizecek seviyede personele sahipti. Bu terör örgütünün istinad ve kaynağı Kuzey Irak olarak enforme edildiği için, ordumuz da sürekli olarak sınır ötesi operasyonlar yapıyordu. Sözkonusu bölgede büyük bir hareket kabiliyetine sahip olan ordumuz o kadar güç kazanmıştı ki
Devamı »
Yazar: Mustafa Özdemir |  Yorum: 0 |  Okunma: 1925 |  Puan: Puan verilmedi |  01 Mart 2007

Almanya'da birşeyler olmaktadır, dünyada ise çok şey.. Atatürk'ten sonra Türkiye'yi yöneten kadrolar ve o günlerin gazete ve dergileri Alman hayranı ve Yahudi karşıtıdır. Ortam duygusallaşmıştır. Hitler iktidarını finanse eden bankerlerin bir kısmı Lonra'da olsa da, bir kısmı New York'tadır; bu görülemez... Hitler Almanya'sı kısa sürede bir savaş makinasına dönüşür ve çok geçmez, savaş da başlar.
Devamı »
Yazar: Harun Özdemir |  Yorum: 1 |  Okunma: 2091 |  Puan: 9 |  27 Şubat 2007

1945'den sonra Türkiye'de neler değiştiyse bunda ABD'nin az çok etkisi olmuştur. Değişimin bir kısmı doğrudan ABD'nin talepleridir, bir kısmı o istemeden bizimkilerin erken davranıp onur kırıcı olmadan yaptıklarıdır, bir kısmı da ABD'yi bile şaşırtan işgüzarlıklardır. Buna hayranlık da denebilir.
Devamı »
Yazar: Harun Özdemir |  Yorum: 0 |  Okunma: 2087 |  Puan: 8 |  20 Şubat 2007

Kâinatın bir hamurun şekillenmesinden mi yoksa parçaların duvar şeklinde birleşmesinden mi oluştuğu hususu çok eskiden beri tartışılmaktadır. Bugün hiç olmazsa kâinatı kavrayabilmemiz için onun parçalanmaz cüzlerden oluştuğunu kabul etmek zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Dilimiz de böyledir.
Devamı »
Yazar: Süleyman Karagülle |  Yorum: 0 |  Okunma: 2147 |  Puan: Puan verilmedi |  19 Şubat 2007

Eski mitçi Prof. Mahir Kaynak'ın, suikastlerle ilgili yapılacak analizlerde, suçluya ulaşmak için izlenecek en önemli ipucunun "Cinayet kimin işine yaramış ise azmettirenler de onlardır" yöntemini artık sokaktaki insanlar dahi bilmektedir. Gerçekten de önemli suikastlerin çözümü ile ilgili çok mühim bir formül sunulmuştur bu yöntemle.
Devamı »
Yazar: Mustafa Özdemir |  Yorum: 3 |  Okunma: 1983 |  Puan: 9 |  19 Şubat 2007

Irak'ta ne zamandır birbirini infaz eden Müslümanlar, Askeriye Türbesi'nin saldırıya uğraması sonucu kubbesinin çökmesiyle, cinayetleri katliama dönüştürme gayreti göstermeye başladılar. Şii, Sünni ayırımı yapmıyoruz ve sadece Müslümanlardan söz ediyoruz. Halen yaşamakta oldukları işgali görmek için gözlerini dört açması gereken insanların maalesef gözleri dönmüş, insanî melekelerini kaybetmiş olduklarını müşahede ediyoruz.
Devamı »
Yazar:  |  Yorum: 1 |  Okunma: 2154 |  Puan: Puan verilmedi |  19 Şubat 2007

I. Safha
İnşaat veya üretmeye ait bir işletmenin kurulabilmesi için her şeyden önce bu işletmeyi kurup işletecek 1/bir müteşebbise ihtiyaç vardır. Müteşebbis ilk iş olarak ne yapacağını tasarlayıp 2/projelendirir. Buna 'birinci safha' diyoruz.
Bu 'birinci safha'da 1/proje ile 2/müteşebbis çifti ortaya çıkar.

Devamı »
Yazar: Süleyman Karagülle |  Yorum: 0 |  Okunma: 2074 |  Puan: Puan verilmedi |  12 Şubat 2007

Kur'an'ın ve sosyal bilimlerin tanımladığı "hür insan", "proleter" değildir. Batılı insan, işçi ve ücretli oldukça özgürleşeceğine inandırılmıştır. Müslüman ise işçileştikçe ve ücretli çalıştırıldıkça köleleşeceğine inanır. Bu fark görülmelidir.
Devamı »
Yazar: Harun Özdemir |  Yorum: 2 |  Okunma: 2232 |  Puan: Puan verilmedi |  12 Şubat 2007

Büyük Ortadoğu Projesi'nin planlayıcıları, işgale başlamadan önce yani işgale zemin hazırlama sürecinde dünya üzerinde birçok operasyon yaptılar. Bu operasyonların en önemli ayağı da Türkiye'de gerçekleştirildi. Türkiye'nin muhalefetine rağmen Ortadoğu'da operasyon yapamayacağını bilen Küresel Güç Odakları, Türkiye'de uygun zemin hazırlığına hükumet değişikliği ile "bismikellahümme" dediler.
Devamı »
Yazar: Mustafa Özdemir |  Yorum: 2 |  Okunma: 2224 |  Puan: 4 |  12 Şubat 2007

Batı Uygarlığının ekonomik ve sosyal karakterini, önce "kölelik", sonra da "işçilik" belirlemiştir. Kölelik veya işçilik, ikisinin de ekonomideki fonksiyonu aynıdır. Artık emeği patronuna bırakır. Batı Uygarlığının kurucu unsurları olan ticaret burjuvazisi, sanayi işletmeleri ve bankerler güçlerini söz konusu emeğin sömürüsünden almışlardır.

Batı Uygarlığının özeti diyebileceğimiz kapitalizm, artık emeğin işverene ait olması anlamına gelir ki, bir kez daha tekrar edersek Batı her şeyini, ücretli işçiliğin sömürüsüyle elde etmiştir.

Devamı »
Yazar: Harun Özdemir |  Yorum: 1 |  Okunma: 2032 |  Puan: Puan verilmedi |  05 Şubat 2007

Yurttaşı olduğum bu ülkeyi kurtarma sevdası zaman zaman beni de yakar kavurur. Bu uğurda harcanmış zamana, emeğe, maddi ve manevi özveriye ne diyebilirim ki, hepsi helal olsun. Çünkü her vatan evladının yaptığını yaptım. Bir şeyleri feda etmişsem de, herkesin yaptığını yapmışım. Yanlış olan bir şey yok. O zaman sorun ne, diyecek olursanız, sorun şu:

Geçenlerde vatanı kurtarma sevdalısı üç kişiye ben de katıldım, olduk dört kişi. Vatan dediğimiz büyük coğrafyayı, millet dediğimiz yetmiş milyonu aşkın halkımızı kurtarmayı düşündük de şimdiye kadar ne yaptık? Yaptıklarımız bizi tatmin etmediyse yanlışı nerede yaptık veya eksik bıraktığımız neydi, diye oturup ciddi ciddi kafa yorduk.. Ve karar verdik..

Devamı »
Yazar: Harun Özdemir |  Yorum: 2 |  Okunma: 2884 |  Puan: 6,3 |  30 Ocak 2007

Kur'ân, insanların kullandığı her konuşma gibi seslerden oluşmaktadır. Sesler hançerede çıkar ve ağızda biçimlenir. Seslerin çıkışlarına göre sıralanması yapılmaktadır. Sesler çıkış yerlerine göre sıralandıkları gibi çıkış özelliklerine göre de sınıflanmaktadır. Böylece sesler arasında çıkış ve özellikler bakımından bir akrabalık meydana gelmektedir. Bu yakınlık seslerin birbirine dönüşmesine sebep olmaktadır.
Devamı »
Yazar: Süleyman Karagülle |  Yorum: 0 |  Okunma: 5109 |  Puan: 9 |  30 Ocak 2007

17 Sayfada 243 haber kayıtlı.
«« ] [ « ]  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  [ » ] [ »» ]